“Closer to Chaos”

“Closer to Chaos” er en undersøgelse af sandstøbning foretaget under et praktikophold hos Johannes Nagel, Tyskland.

“Closer to Chaos”, Halle 2018

sandstøbt porcelæn, el- og gasbrændt.